25 pomysłów na modlitwę dziękczynną za wdzięczność i dziękczynienie w 2023 r (2023)

O nic się nie troszczcie, ale we wszystkim niech wasze prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem.~Filipian 4:6(NKJV)... Każda modlitwa powinna być modlitwą dziękczynienia.

Powyższy werset znajduje się pomiędzy dwoma wersetami, które pomagają nam zrozumieć jego kontekst. Nie powinniśmy się niepokoić, martwić ani niepokoić o nic, ponieważ: „Pan jest w zasięgu ręki!"~Filipian 4:5b (NKJV) Kiedy modlimy się z dziękczynieniem, doświadczamy błogosławieństw obecności Boga i Jego dobroci wobec nas. Nawet w obliczu pandemii, utraty pracy, choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby – mamy za co dziękować.

Bóg stworzył nas, abyśmy otrzymywali moc wdzięczności przez cały rok, nie tylko w Święto Dziękczynienia. Kiedy oddajemy chwałę i dziękczynienie, pogłębiamy naszą radość. Licząc swoje błogosławieństwa, możesz przypomnieć sobie Bożą dobroć. Jednym z najlepszych sposobów dziękczynienia jest modlitwa. Kiedy twoje słowa modlitewne zrównają się z twoim umysłem, będziesz w stanie doświadczyć pokoju i radości płynącej z posiadania serca pełnego wdzięczności. Zebraliśmy poniżej niektóre z naszych ulubionych modlitw dziękczynnych, aby pomóc Ci zacząć!

Bóg jest zawsze z nami. Obiecał, że nigdy nas nie opuści. Zamiast się niepokoić, powinniśmy się modlić i to z wdzięcznością. Powinniśmy dziękować Bogu nie tylko za to, co zamierza zrobić, ale powinniśmy dziękować Mu za to, co już robi. On nas ocalił. On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. On nas wzmacnia, gdy jesteśmy słabi. Obiecał, że nie da nam niczego, czego nie moglibyśmy znieść.

„To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale nabierzcie otuchy, Ja zwyciężyłem świat”.~Jana 16:33

Spokój jest przeciwieństwem niepokoju. Czy nie byłoby lepiej stawić czoła próbom naszego życia w pokoju, wiedząc, że Bóg ma plan i zrealizuje go dla swojego celu i dla naszego dobra? To jest naprawdę coś, za co należy dziękować Bogu. Czy to nie zdumiewające, że kluczem do pokoju jest wdzięczność? Jest coś w dziękowaniu Bogu, co oczyszcza nasze serca z niepokoju i napełnia nas pokojem.

Powinniśmy Mu nawet dziękować za próby, przez które przechodzimy, ponieważ służą one naszemu wzrostowi jako chrześcijanina, który przynosi chwałę Bogu. Możemy być wdzięczni za Bożą miłość i miłosierdzie. Powinniśmy być wdzięczni za Jego suwerenność i Jego moc. Niech te modlitwy dziękczynne zainspirują twoje serce do wdzięczności za niesamowitą miłość i łaskę, jaką Bóg nam daje!

Aby pomóc Ci w dziękowaniu Bogu, stworzyliśmyPrzewodnik modlitewny 30 dni wdzięczności TUTAJ. Pobierz i wydrukuj ten przewodnik, aby mieć go zawsze przy sobie jako przypomnienie o Bożej miłości i obietnicach.

Dziękczynne Modlitwy Wdzięczności

25 pomysłów na modlitwę dziękczynną za wdzięczność i dziękczynienie w 2023 r (1)

Modlitwa Wdzięczności

Wyraźmy zatem wdzięczność Opatrzności za wielorakie błogosławieństwa – bądźmy pokornie wdzięczni za odziedziczone ideały – i postanówmy dzielić się tymi błogosławieństwami i tymi ideałami z naszymi bliźnimi na całym świecie.

W tym dniu zgromadźmy się w sanktuariach poświęconych kultowi i w domach pobłogosławionych miłością rodzinną, aby wyrazić naszą wdzięczność za chwalebne dary Boże, i gorliwie i pokornie módlmy się, aby nadal nas prowadził i wspierał w wielkich niedokończonych zadaniach osiągnięcia pokoju, sprawiedliwości i zrozumienia między wszystkimi ludźmi i narodami oraz położenia kresu nędzy i cierpieniu, gdziekolwiek one występują. – John F. Kennedy, Święto Dziękczynienia, 1963

Szybka modlitwa dziękczynna przed jedzeniem

Boże, dziękujemy Ci za błogosławieństwo i radość w rodzinie. Dziękuję za tych, którzy są dziś z nami zgromadzeni i za tych, którzy są daleko. Obyśmy wszyscy zobaczyli, jak wiele sposobów nam zapewniasz, pocieszasz i chronisz. Pobłogosław to jedzenie, abyśmy byli zdrowi i silni. Amen.

Dziękczynna modlitwa dziecka

Boże, dziękuję Ci za rodzinę i przyjaciół, którymi mnie otaczasz. Dziękuję za kolejny dzień, aby się obudzić i celebrować życie. Dziękuję za siłę do zabawy i pokarm, który mnie odżywia. A co najważniejsze, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie. Amen.

Modlitwa dziękczynna

Panie, Boże nasz i Ojcze niebieski,
w Twoim niewypowiedzianym miłosierdziu
zapewniłeś jedzenie i picie
dla odżywienia naszych słabych ciał.

Daj nam pokój
korzystać z tych darów z Twoich rąk
z wdzięcznymi, pełnymi czci sercami.
Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na tych Twoich darach,
dla naszego komfortu i utrzymania.

Daj, dobry Panie,
że kiedy jesteśmy głodni i spragnieni tego pokarmu dla naszych ciał,
tak niech nasze dusze gorliwie długo potem
Chleb życia wiecznego,
Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Amen.

Źródło: Swobodnie zmodyfikowane przez George'a Webba, „Krótkie wskazówki dotyczące codziennych ćwiczeń chrześcijanina”, Londyn 1625.

Codzienna modlitwa dziękczynna

Drogi Boże, dziękujemy za Twoją niesamowitą moc i pracę w naszym życiu, dziękujemy za Twoją dobroć i błogosławieństwa nad nami. Dziękuję za Twoją wielką miłość i troskę. Dziękujemy za Twoją ofiarę, abyśmy mogli mieć wolność i życie. Wybacz nam, kiedy nie dziękujemy Ci wystarczająco, za to, kim jesteś, za wszystko, co robisz, za wszystko, co dałeś. Pomóż nam na nowo skierować nasze oczy i serca na Ciebie. Odnów nasze duchy, napełnij nas swoim pokojem i radością. Kochamy Cię i potrzebujemy Cię dziś i każdego dnia. Chwalimy Cię i dziękujemy, bo tylko Ty jesteś godzien! W imieniu Jezusa, Amen. - Debbie McDaniel

Modlitwa biblijna o wdzięczność

Panie naucz mnie okazywać wdzięczność w każdych okolicznościach. Chcę być jak apostoł Paweł, który był wdzięczny nawet w ciemnym więzieniu. Chcę wybierać pochwałę nawet w trudnościach w moim życiu. [Wymień te trudności, dziękując Bogu za to, jak wykorzystuje je dla twojego dobra.] Pomóż mi wznieść się na nowy poziom uwielbienia i dziękczynienia. Pomóż mi zobaczyć, że wdzięczne serce toruje drogę do błogosławieństwa, a wróg zostaje pokonany, kiedy Cię chwalę. Pragnę Cię wysławiać i rozwijać Twoje Królestwo poprzez moje uwielbienie. Pomóż mi używać Twojego Słowa, gdy Cię czczę. Wybieram kroczenie w Twoim pokoju, uważne słuchanie Ciebie i życie w oczekiwaniu. Dziękuję Ci, że pomagasz mi okazywać wdzięczność we wszystkich okolicznościach.

Wdzięczny za dziś

Ojcze Niebieski, jestem dziś bardzo wdzięczny. Moje serce przepełnia się wdzięcznością. Dla oczu, które widzą. Dla uszu, które słyszą. Za palce, które chwytają. Na kolana, które się uginają. Dla płuc, które oddychają. Jestem bardzo wdzięczna za moją rodzinę, mój dom, mojego Zbawiciela. Dziś o nic nie proszę i dziękuję Ci za wszystko. W imieniu Jezusa, Amen. -Sharon Jaynes

Chwała i dziękczynienie

Ojcze, wychwalamy Cię dzisiaj sercami i pieśniami, wychwalamy Cię za Twoją wierność, wychwalamy Cię za Twoją wielką moc i miłość. Wyznajemy, że cię potrzebujemy, nasze życie nie układa się tak dobrze, kiedy kręcimy się sami. Walczymy i martwimy się, męczymy się i zużyjemy. Jednak nigdy nas nie opuszczasz. Dziękuję za Twoją obecność. Dziękujemy za Twoją opiekę nad nami, dziękujemy, że tchniesz odnowę w nasze dusze. Prosimy, aby Twój Duch nas napełnił, przyciągnął nas blisko siebie i realizował Twoje cele przez nas, gdy patrzymy na Ciebie. Amen.

Dziękujemy za wszystkie Twoje korzyści

Panie Boże, Ojcze niebieski,
Dziękujemy za wszystkie dobrodziejstwa.
Dałeś nam ciało i życie
i łaskawie wspierają nas do dziś.
Nie odbieraj nam swego błogosławieństwa.

Zachowaj nas od chciwości,
abyśmy tylko Tobie służyli,
kochaj i trwaj w tobie
i nie kalać się bałwochwalczą miłością
bogactw lub dóbr, ale ufaj i ufaj tylko Twojej łasce;

przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,
który z tobą żyje i królujeDuch Święty,
jeden prawdziwy Bóg, teraz i na wieki wieków.

Źródło: Veit Dietrich, zm. 1549, Trójcy Świętej 15

Dziękczynienie dzięki Niemu

Składajcie ofiary dziękczynne Bogu, wypełniajcie śluby złożone Najwyższemu i wzywajcie mnie w dniu udręki; Wyzwolę cię, a ty oddasz mi cześć.~Psalm 50:14-15 NIV

Ojcze, dziękuję Ci, że kochasz nas na tyle, że nie pozwalasz nam trwać w naszych religijnych drogach. Dziękujemy za pogoń za nami. Wybacz nam, że wykreśliliśmy Cię z naszych świąt, zwłaszcza tych, które mają na celu wzniesienie naszych głów i rąk w dziękczynieniu. Dziękuję Ci za to kim jesteś. Tylko Ty jesteś godzien całej naszej chwały! W imieniu Jezusa, Amen! Amen! -Jill Rindfuss

Modlitwa dziękczynna za gorliwość

O wszechmogący i miłosierny Ojcze,
wylewasz na nas swoje dobrodziejstwa,
wybacz nam naszą niewdzięczność za Twoją dobroć.

Staliśmy przed tobą z martwymi i bezsensownymi sercami,
nierozpalone miłością Twojej łagodnej i trwałej dobroci.

O miłosierny Ojcze, nawróć nas, a będziemy nawróceni.
Spraw, byśmy łaknęli i pragnęli Ciebie całym sercem,
i z całą naszą tęsknotą pragniemy Ciebie.

Spraw, abyśmy całym sercem Ci służyli
i z całą naszą gorliwością szukajmy tego, co miłe jest w Twoich oczach;
przez wzgląd na Twojego jedynego Syna,
któremu z Tobą i Duchem Świętym niech będzie wszelka cześć i chwała,
na zawsze. Amen.

Źródło: św. Anzelm, XI wiek

Błogosławieństwo Wdzięczności

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdych okolicznościach dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie”. ~ 1 Tesaloniczan 5:16-18(NIV)

Drogi Boże, dziękuję Ci nie tylko za niezliczone błogosławieństwa, ale także za wyzwania, które zbliżają nas do Ciebie. Dziękuję Ci za ciężkie chwile, kiedy dałeś mi siłę, by przeczekać burzę. Jezu, jesteś taki dobry. Jakiekolwiek burze przychodzą do mojego życia, Ty jesteś moją Skałą i moim Schronieniem. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, które mnie wypełnia, Twoje światło, które mnie otacza, i Twoją miłość, która nigdy nie zawodzi. W imieniu Jezusa, Amen. -Wendi Lou Lee

Wdzięczny za Miłość

Drogi Boże, dziękuję, że jesteś kochającym, łaskawym Bogiem. Dziękujemy, że ofiarowałeś nam przebaczenie i dar nowego życia w Tobie. Dziękujemy, że Twoja miłość jest doskonała, nigdy nie zawodzi i że nic nie może nas oddzielić od Twojej miłości.

Modlimy się, aby nasze życie było wypełnione i przepełnione mocą Twojej miłości, abyśmy mogli zmienić ten świat i przynieść Ci chwałę. Prosimy o pomoc w przypominaniu nam, że najważniejsze nie jest to, co robimy na zewnątrz, nie opiera się na żadnym talencie ani darze, ale najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w tym życiu, jest po prostu kochać Cię i wybierać miłość inni. - Debbie McDaniel

Dziękuj Bogu za Jego Błogosławieństwa

Panie, wybacz mi, że skupiam się bardziej na negatywach w moim życiu niż na pozytywach. Dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo miłości, łaski, miłosierdzia i życia wiecznego. Napełnij moje serce Twoim Duchem w to Święto Dziękczynienia, abym mógł być pełen wdzięczności. W imieniu Jezusa, Amen. -Tracie Miles

Boże, jesteś dobry!

Panie, dziękuję za Twoją dobroć w moim życiu. Uratowałeś mnie, wybawiłeś, odkupiłeś i zmieniłeś. Całe moje życie jest naznaczone Twoją nadprzyrodzoną dobrocią i miłosierdziem! To prawda, że ​​obsypywałeś mnie nieustannymi błogosławieństwami - i dziś chcę skorzystać z okazji, aby podziękować Ci za każdą dobrą rzecz, jaką zrobiłeś w moim życiu. (Rick Renner)

Modlitwa o prawdziwie wdzięczne serce

Panie, naucz nas ofiarowywać Ci serce dziękczynienia i uwielbienia we wszystkich naszych codziennych doświadczeniach życiowych. Naucz mnie być zawsze radosnym, nieustannie się modlić i dziękować we wszystkich okolicznościach.

Modlitwa, aby nauczyć dzieci wdzięczności

Panie, modlę się, aby orędzie Chrystusa i Jego ofiary było korzeniem wdzięczności w moim sercu. Aby Jego łaskawy dar prowadził mnie do wdzięcznego życia, dając przykład moim dzieciom. Aby pewnego dnia mieli swoją własną relację z Jezusem i abyś w ich sercach wyrósł wdzięczność z powodu przyjęcia Jezusa jako ich Zbawiciela. Prowadź nas, abyśmy czynili wszystko w imię Jezusa i dziękowali Ci przez Niego. - Marie Osborne, współpracownik

Wdzięczny za wszystko

Dobry Boże, dziękuję, że czynisz wszystko nowe. Dziękujemy za wszystko, na co pozwoliłeś w naszym życiu w ciągu ostatniego roku, dobre i trudne rzeczy, które przypomniały nam, jak bardzo Cię potrzebujemy i polegamy na Twojej obecności wypełniającej nas każdego dnia. Prosimy Cię, aby Twoja mądrość, Twoja siła i moc były stale obecne w nas. Daj nam zdolności wykraczające poza to, co czujemy, że jesteśmy zdolni, niech Twoje dary płyną swobodnie przez nas, abyś był zaszczycony naszym życiem, a inni byli przyciągani do Ciebie. Modlimy się, abyś trzymał nas z dala od sideł i pułapek pokus. Pomóż nam być znanymi jako wielcy dawcy, pomóż nam być hojnymi i życzliwymi, pomóż nam patrzeć na potrzeby innych i nie dać się pochłonąć tylko naszym. Obyśmy byli miłośnikami prawdy, aby owoce Twojego ducha były widoczne w naszym życiu - Twoja miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Amen - Debbie McDaniel

Modlitwa dziękczynienia Panu

Panie, naucz mnie ofiarowywać Ci serce dziękczynienia i uwielbienia we wszystkich moich codziennych doświadczeniach życiowych. Naucz mnie być zawsze radosnym, nieustannie się modlić i dziękować we wszystkich okolicznościach. Przyjmuję je jako Twoją wolę dla mojego życia (1 Tesaloniczan 5:16-18). Pragnę każdego dnia przynosić radość Twojemu sercu. Złamać moc wroga w moim życiu. Pokonaj Go moją ofiarą uwielbienia. Zmień moje spojrzenie i postawę na radosne zadowolenie z mojej obecnej sytuacji.

Chwała Bożej Dobroci

Drogi Panie, naucz mnie patrzeć na Ciebie. Wysławiam Cię za każde zwycięstwo, widzialne i niewidzialne, ponieważ dzień po dniu zbieram łupy Twojej dobroci. W imieniu Jezusa, Amen. - Branda Bradford Ottinger

Uczyń nas wdzięcznymi

Jezu, uczyń nas wdzięcznymi. Daj nam oczy, abyśmy mogli zobaczyć, co naprawdę czyni nas błogosławionymi, i wybacz nam, gdy pozwolimy, aby nasza wdzięczność rozciągała się tylko na te błogosławieństwa, które można zmierzyć w „polubieniach”. Bo wiemy, że kiedy wszystko inne przeminie,wiara, nadzieja i miłość trwają (1 Koryntian 13:13). W Twoje Imię, Amen.

Wyrażając wdzięczność i dziękczynienie Bogu

Panie Jezu, wybacz mi, że nie powiedziałem „Dziękuję”. Żałuję, że skupiłem się na rzeczach, których nie mam, zamiast na błogosławieństwach, które mi dałeś. Chcę być jak ta, która wróciła, by wyrazić wdzięczność. Dziękuję Ci, że mnie ratujesz, przebaczasz i zaspokajasz moje potrzeby każdego dnia. W imieniu Jezusa, Amen. - Arlene Pellicane

Dziękuję Ci, Wierny Boże

Drogi Panie, jesteś wierny ponad miarę i dziękuję Ci za wspieranie mojej rodziny w trudnych i próbujących czasach. Dziękuję za Biblię, która przypomina mi o Twojej wierności; i dziękuję za bezpieczne trzymanie mojej przyszłości w swoich rękach zaopatrzenia. W imieniu Jezusa, Amen.

Błogosławieństwa ponad obciążeniami

Panie, pragnę znowu poczuć się szczęśliwym i radosnym. Kłuj moje serce za każdym razem, gdy skupiam się na ciężarach zamiast na błogosławieństwach. Pomóż mi rozwinąć świadomą postawę wdzięczności. W imieniu Jezusa, Amen.

Modlitwy dziękczynne z psalmów:

Psalm 95- „Pójdźcie, śpiewajmy Panu, wołajmy głośno do Skały naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Niego z dziękczynieniem i wysławiajmy Go muzyką i pieśnią. Bo Pan jest wielkim Bogiem, wielkim Królem ponad wszystkich bogów..."

Psalm 100- "Wykrzykujcie radośnie Panu, cała ziemio. Czcijcie Pana z radością, przychodźcie przed Niego z radosnymi pieśniami. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas stworzył, a my jesteśmy Jego ludem. owce jego pastwiska. Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem, a przedsionki z chwałą, dziękujcie mu i chwalcie jego imię. Bo Pan jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, a jego wierność trwa z pokolenia na pokolenie.

Psalm 118:29- „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, Jego miłość trwa na wieki”.

Psalm 103:1-5- „Chwalcie duszo moja Pana, całe moje wnętrze, chwalcie Jego święte imię. Chwalcie duszo moja Pana, i nie zapominajcie o wszystkich Jego dobrodziejstwach – który odpuszcza wszystkie wasze grzechy i leczy wszystkie wasze choroby, który wybawia wasze życie od dół i koronuje cię miłością i współczuciem, który nasyca dobrem twoje pragnienia, tak że odnawia się twoja młodość jak u orła”.

Psalm 136:1-5- "Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Jego miłość trwa na wieki. Dziękujcie Bogu bogów. Jego miłość trwa na wieki. Dziękujcie Panu panów: Jego miłość trwa na wieki. Temu, który sam czyni wielkie cuda, Jego miłość trwa na wieki. Który swoim rozumem uczynił niebiosa, Jego miłość trwa na wieki. Który rozpostarł ziemię nad wodami, Jego miłość trwa na wieki.

Źródła:

Zdjęcia z Unsplash i Pexels

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 27/09/2023

Views: 6193

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.