65 najlepszych wersetów biblijnych na urodziny - inspiracja do wiadomości kartkowych (2024)

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2022 r

Wyślij błogosławieństwa urodzinowe za pomocą jednego z naszych znaczących wersetów biblijnych na kartki urodzinowe. Czy chcesz, aby ukochana osoba wiedziała, że ​​jest w twoich modlitwach? Na tej stronie znajdziesz piękne wersety biblijne i błogosławieństwa, które możesz napisać w wiadomości na kartce urodzinowej dla swoich chrześcijańskich przyjaciół i rodziny.

65 najlepszych wersetów biblijnych na urodziny - inspiracja do wiadomości kartkowych (1)

Urodziny to wyjątkowe okazje - kamień milowy kolejnego błogosławionego roku na ziemi. Pamiętaj, aby świętować z dodatkową specjalną wiadomością. Biblia jest pełna podnoszących na duchu cytatów i mądrych rad, więc czy jest lepszy sposób na świętowanie urodzin niż Pismo Święte i pozytywne myśli od Boga. Nasza duża kolekcja zachęcających błogosławieństw płynących z serca rozsieje życzliwość i uczyni dzień twojej ukochanej osoby!

Kliknij łącze poniżej, aby przejść do określonej sekcji, lub przewiń stronę w dół, aby przeczytać wszystkie wersety biblijne dotyczące urodzin.

Krótkie wersety|Inspirujący|Przyjaciel|Syn córka|Mąż/Żona|Modlitwy urodzinowe

Krótkie wersety biblijne na kartki urodzinowe

Uwielbiasz, gdy wszystko jest krótkie i słodkie, ale wciąż pełne znaczenia? Te krótkie urodzinowe wersety biblijne są pięknym dodatkiem do kartki urodzinowej dla twoich chrześcijańskich przyjaciół i rodziny.

Pan cię błogosławi i strzeże; niech Pan rozjaśni nad tobą swoje oblicze i zmiłuje się nad tobą; Pan zwróci ku tobie swe oblicze i obdarzy cię pokojem. Liczb 6:24-26

Nawet dla twojej starości i siwych włosów jestem tym, który cię podtrzyma. stworzyłem cię i będę cię niósł; Podtrzymam cię i uratuję. Izajasza 46:4

Niech spełni pragnienie twojego serca i sprawi, że wszystkie twoje plany się powiodą. Psalm 20:4

Albowiem dzięki mądrości twoje dni będą liczne, a lata będą dodane do twojego życia. Przysłów 9:11

Zawsze się radujcie, nieustannie módlcie się, w każdych okolicznościach dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie. 1 Tesaloniczan 5:16-18

Kto zważa na pouczenie, ma powodzenie, a błogosławiony jest ten, kto pokłada ufność w Panu. Przysłów 16:20

Raduj się Panem, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz swoją drogę Panu; zaufaj mu, a on to uczyni: Psalm 37:4-5

Dziękujcie Panu, bo jest dobry; jego miłość trwa na wieki. Psalm 107:1

Uwieńczyłeś rok swoją hojnością, a twoje wozy przepełnione są obfitością. Psalm 65:11

Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy zyskali mądre serce. Psalm 90:12

Długim życiem zadowolę go i pokażę mu moje zbawienie. Psalm 91:16

Pan jest moim światłem i moim zbawieniem - kogo mam się bać? Pan jest twierdzą mojego życia - kogo mam się bać? Psalm 27:1

Dlatego, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nadeszło nowe stworzenie: stare odeszło, nowe jest tutaj! 2 Koryntian 5:17

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja wam dam ukojenie. Mateusza 11:28

Bogu niech będą dzięki za Jego nieopisany dar! 2 Koryntian 9:15

Każdy dobry i doskonały dar pochodzi z góry, zstępując od Ojca świateł niebieskich, który nie zmienia się jak przesuwające się cienie. Jakuba 1:17

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:16

Niech pokój Chrystusowy panuje w waszych sercach, gdyż jako członki jednego Ciała zostaliście wezwani do pokoju. I bądź wdzięczny. Kolosan 3:15

Jesteśmy bowiem dziełem rąk Bożych, stworzeni w Chrystusie Jezusie do czynienia dobrych uczynków, do których Bóg nas z góry przygotował. Efezjan 2:10

Pan uczynił to właśnie dzisiaj; radujmy się dzisiaj i weselmy. Psalm 118:24

Niech chwalą imię Pana, bo na Jego rozkaz zostali stworzeni, Psalm 148:5

Pan jest moją siłą i moją tarczą; moje serce ufa mu, a on mi pomaga. Moje serce skacze z radości i moją pieśnią go chwalę. Psalm 28:7

Inspirujące cytaty biblijne na urodziny

Urodziny to świetny czas, aby zainspirować ukochaną osobę na nadchodzący rok. Skorzystaj z tych inspirujących cytatów biblijnych na urodziny, aby zachęcić swoich chrześcijańskich przyjaciół i rodzinę do wiary. Te cytaty z pewnością zapewnią im komfort i wsparcie w obliczu wyzwań przez całe życie.

Bo znam plany, które mam wobec was — wyrocznia Pana — plany, aby wam się powodziło, a nie szkodzić wam, plany, aby dać wam nadzieję i przyszłość. Jeremiasza 29:11

O nic się nie martwcie, ale w każdej sytuacji w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:6-7

Ale niech się radują wszyscy, którzy się do ciebie uciekają; niech zawsze śpiewają z radości. Otocz ich swoją opieką, aby ci, którzy miłują Twoje imię, radowali się Tobą. Psalm 5:11

ale ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odzyskują siły. Będą szybować na skrzydłach jak orły; będą biec i nie zmęczą się, będą chodzić i nie ustaną. Izajasza 40:31

Szukałem Pana, a On mi odpowiedział; uwolnił mnie od wszystkich moich lęków. Psalm 34:4

Błogosławiony ten, kto wytrwa w próbie, ponieważ po zdaniu próby otrzyma koronę życia, obiecaną przez Pana tym, którzy go miłują. Jakuba 1:12

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Filipian 4:13

Nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie zbierzemy żniwo, jeśli się nie poddamy. Galatów 6:9

Albowiem Duch, którego Bóg nam dał, nie czyni nas nieśmiałymi, ale daje nam moc, miłość i samodyscyplinę. 2 Tymoteusza 1:7

Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że ​​będąc bogaty, dla was stał się ubogim, abyście ubóstwem swoim ubogacili się. 2 Koryntian 8:9

Ale jeśli stamtąd będziesz szukać Pana, Boga swego, znajdziesz go, jeśli będziesz go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. Powtórzonego Prawa 4:29

Dzięki wielkiej miłości Pana nie giniemy, bo Jego miłosierdzie nigdy nie ustanie. Są nowe każdego ranka; wielka jest twoja wierność. Lamentacje 3:22-23

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie. Mateusza 11:28-30

65 najlepszych wersetów biblijnych na urodziny - inspiracja do wiadomości kartkowych (3)

Urodzinowe wersety biblijne dla przyjaciela

Napisz swojemu chrześcijańskiemu przyjacielowi na kartce piękny tekst z Pisma Świętego i błogosławieństwo. To zachęci ich do wiary i podziękuje za cenną przyjaźń.

Drogi przyjacielu, modlę się, abyś cieszył się dobrym zdrowiem i aby wszystko dobrze się z tobą działo, nawet jeśli twoja dusza ma się dobrze.3 Jana 2

Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy cię wspominam. We wszystkich moich modlitwach za was wszystkich modlę się zawsze z radością Filipian 1:3-4

Perfumy i kadzidło wnoszą radość do serca, a radość przyjaciela wynika z ich szczerych rad. Przysłów 27:9

Lepiej jest dwom niż jednemu, bo mają dobrą zapłatę za swój trud: jeśli jeden z nich upadnie, jeden drugiego może podnieść. Ale szkoda każdego, kto upada i nie ma nikogo, kto by mu pomógł. Kaznodziei 4:9-10

Noście jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusowe. Galacjan 6:2

Jak żelazo ostrzy żelazo, tak jeden człowiek ostrzy drugiego. Przysłów 27:17

Albowiem swoim aniołom rozkaże o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach; Psalm 91:11

Pan, Bóg twój, jest z tobą, potężny wojownik, który zbawia. Będzie się tobą bardzo radował; w swojej miłości nie będzie już cię karcił, ale będzie się radował z ciebie śpiewem. Sofoniasza 3:17

Od urodzenia polegam na tobie; wydobyłeś mnie z łona mojej matki. kiedykolwiek będę cię chwalić. Stałem się znakiem dla wielu; jesteś moim mocnym schronieniem. Moje usta są pełne Twojej chwały, przez cały dzień głoszę Twoją wspaniałość. Psalm 71:6-8

65 najlepszych wersetów biblijnych na urodziny - inspiracja do wiadomości kartkowych (5)

Urodzinowe wersety biblijne dla córki lub syna

Dzieci to największe błogosławieństwo naszego życia. Umieść jeden z tych pięknych fragmentów z pism świętych na urodzinowej kartce swojego syna lub córki, aby zachęcić ich do wiary i podziękować Panu za to, że są częścią twojej rodziny.

Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie; poddawajcie się mu na wszystkich swoich drogach, a on wyprostuje wasze ścieżki. Przysłów 3:5-6

Ty więc, mój synu, umacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. 2 Tymoteusza 2:1

Zrzuć swoje troski na Pana, a On cię podtrzyma; nigdy nie pozwoli zachwiać się sprawiedliwym. Psalm 55:22

Posłuchaj, mój synu, przyjmij to, co mówię, a lata twego życia będą długie. Uczę cię drogi mądrości i prowadzę cię ścieżkami prostymi. Kiedy będziesz szedł, twoje kroki nie będą krępowane; biegnąc, nie potkniesz się. Trzymaj się instrukcji, nie pozwól jej odejść; strzeżcie go dobrze, bo to jest wasze życie. Przysłów 4:10-13

Niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem, gdy Mu ufacie, abyście byli przepełnieni nadzieją przez moc Ducha Świętego. Rzymian 15:13

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mateusza 5:8

Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za Jego łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. 1 Koryntian 1:4

Słuchaj rad i przyjmuj karcenie, a na koniec zostaniesz zaliczony do mędrców. Przysłów 19:20

Kobieta rodząca dziecko odczuwa ból, ponieważ nadszedł jej czas; ale kiedy urodzi się jej dziecko, zapomina o udręce z powodu radości, że dziecko narodziło się na świecie. Jana 16:21

Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo niebieskie”. Mateusza 19:14

Ponieważ stworzyłeś moją najgłębszą istotę; utkałeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię, ponieważ jestem stworzony straszliwie i cudownie; Twoje prace są cudowne, doskonale to wiem. Psalm 139:13-14

Od urodzenia byłem rzucony na ciebie; od łona mojej matki byłeś moim Bogiem. Psalm 22:10

65 najlepszych wersetów biblijnych na urodziny - inspiracja do wiadomości kartkowych (7)

Urodzinowy werset biblijny dla męża lub żony

Świętuj swój święty związek urodzinowym wersetem biblijnym lub pismem biblijnym o małżeństwie. Urodziny twojego partnera to doskonały czas, aby przypomnieć mu o miłości Boga do niego i modlić się o Boże błogosławieństwo dla niego. Te serdeczne wiadomości są uroczym dodatkiem do kartki urodzinowej dla męża lub żony.

Pan cię błogosławi i strzeże; niech Pan rozjaśni nad tobą swoje oblicze i zmiłuje się nad tobą; Pan zwróci ku tobie swe oblicze i obdarzy cię pokojem. Liczb 6:24-26

Lepiej jest dwom niż jednemu, bo mają dobrą zapłatę za swój trud: jeśli jeden z nich upadnie, jeden drugiego może podnieść. Ale szkoda każdego, kto upada i nie ma nikogo, kto by mu pomógł. Kaznodziei 4:9-10

Noście jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusowe. Galacjan 6:2

Jak żelazo ostrzy żelazo, tak jeden człowiek ostrzy drugiego. Przysłów 27:17

Chociaż jeden może zostać pokonany, dwóch może się bronić. Sznur z trzech nici nie pęka tak szybko. Kaznodziei 4:12

A teraz pozostają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale z nich największa jest miłość. 1 Koryntian 13:13

Nikt nigdy nie widział Boga; ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg żyje w nas i Jego miłość jest w nas pełna. 1 Jana 4:12

Jej dzieci powstają i nazywają ją błogosławioną; także jej mąż, a on ją chwali: Przypowieści Salomona 31:28

A ponad wszystkie te cnoty przywdziejcie miłość, która łączy je wszystkie w doskonałej jedności. Kolosan 3:14

Krótka modlitwa urodzinowa

Jeśli szukasz krótkich modlitw urodzinowych, którymi możesz podziękować Bogu za przyjaciela lub członka rodziny, to dobrze trafiłeś! Te modlitwy pomogą ci życzyć ukochanej osobie bardzo błogosławionych urodzin. Oprócz urodzinowego wersetu biblijnego możesz podzielić się modlitwą w wiadomości z kartką z życzeniami.

Dziś proszę Boga, aby pobłogosławił cię wszelkim rodzajem radości w dniu twoich urodzin i zawsze. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Niech Bóg błogosławi Ci dziś w dniu Twoich urodzin i każdego następnego dnia. Bądźcie pocieszeni Jego obecnością w swoim życiu i zawsze podążajcie za Jego przewodnim światłem. Amen

Modlę się w dniu twoich urodzin, aby twoja wiara w Boga wzrastała wraz z wiekiem i abyś znalazł pocieszenie w miłości Boga do ciebie. Życzę wielu błogosławieństw w tym szczególnym dniu.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Pamiętaj, że każdego dnia twojego życia ktoś się tobą opiekuje i niech Bóg nadal trzyma cię w swoich delikatnych dłoniach i przynosi ci pokój.

Dziś dziękuję Bogu za dar życia. Jestem tak błogosławiony, że mam cię w moim życiu i nie mogę się doczekać wspólnego świętowania wielu urodzin. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcejModlitwy urodzinoweIReligijne życzenia urodzinowe.

Więcej życzeń urodzinowych

Szukasz odpowiedniej kartki z życzeniami urodzinowymi, która będzie pasować do urodzinowego wersetu biblijnego? Może chcesz wiadomość na konkretny rok urodzinowy lub coś z humorystycznym akcentem?

Kliknij link, aby zapoznać się z naszą szeroką gamą życzeń urodzinowych i cytatów dla przyjaciół i członków rodziny poniżej:

30 urodziny40 urodziny50 urodziny60 urodzinyŻyczenia urodzinoweŚmiesznyZdjęcia CytatyŻonaMążChłopakPrzyjacieleMamaTataCiociaSiostraBratCórkaSynSpóźniony

Darmowe kartki urodzinowe do wydrukowania

Pobieraćdarmowe kartki urodzinowe do wydrukowaniaw wysokiej jakości formacie PDF do wydrukowania i złożenia w domu. Dostępne są nawet kolorowe karty do wydrukowania, idealne dla dzieci, które chcą stworzyć wyjątkową kartkę urodzinową dla rodziny i przyjaciół.


Pisma zaczerpnięte z Pisma Świętego, New International Version®, NIV®. Prawa autorskie © 1973, 1978, 1984, 2011 Biblica, Inc.™ Wykorzystane za zgodą Zondervan. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie.www.zondervan.com„NIV” i „New International Version” są znakami towarowymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych przez Biblica, Inc.™

  • Dom
  • Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
  • Werset biblijny na urodziny

65 najlepszych wersetów biblijnych na urodziny - inspiracja do wiadomości kartkowych (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6181

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.