Ponad 100 wersetów biblijnych w Święto Dziękczynienia, które sprawi, że będziesz wdzięczny (2023)

Wszyscy się zarejestrowałeś!Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, aby uzyskać nasz e -mail z potwierdzeniem.Ciesz się resztą tego artykułu.

Co to znaczy podziękować?

Znaczenie Święta Dziękczynienia w Biblii jest wieloaspektowe.Możemy wyciągnąć definicję „Święta Dziękczynienia”, patrząc na określone słowa.Ale znaczenie tych słów może przybierać różnorodne niuanse w zależności od ich kontekstu - szczególnie w Starym Testamencie.

Pozwól mi wyjaśnić.

W Starym Testamencie zobaczysz, że Święto Dziękczynienia ma ograniczony wyraz.Na przykład wersety biblijne o Święto Dziękczynienia w Starej Testamencie są ściśle związane z „pochwałą”.Innymi słowy, ludzie chwalą Boga za to, kim on jest (Ps. 106: 1; 118: 1; 136: 1) lub za dostarczenie ich ze złej sytuacji (Lev. 7: 11–16; Ps. 107: 21–22).

W Nowym Testamencie wersety w Biblii o Święto Dziękczynienia rozszerzają ograniczony zakres koncepcji w Starym Testamencie.W Nowym Testamencie widzimy, że „Święto Dziękczynienia” staje się sposobem na życie dla chrześcijan - w dobrych czasach i złych.

Co to wszystko znaczy?

Ostatecznie podziękowania może obejmować wychwalanie Boga za to, kto jest i co dla ciebie zrobił, a także może obejmować ogólny wyraz wdzięczności.

Jak dziękujemy?

Podziękowanie to o wiele więcej niż pracowanie po uczuciach wdzięczności lub powiedzenie „dziękuję”, gdy ktoś robi dla ciebie coś miłego.Jak widzieliśmy powyżej, podziękowania jest bezpośrednio związane z waszą relacją z Bogiem.

W Nowym Testamencie widzimy ten przykładowy czas.

Od „grzesznej kobiety”, która położyła olej na głowę Jezusa i wylewała perfumy na jego nogi jako wyraz jej wdzięczności (Łukasza 7: 40–47)ZacchaeusPłacając czterokrotnie od tego, co wziął od innych (Łukasza 19: 3–6), wdzięczność i wdzięczność stały się znakiem rozpoznawczym ich życia.

Teraz, jeśli przekazałeś swoją wiarę w Chrystusa, tak jestWola Bożapo to, by „podziękować” (1 Tes. 5:18).

Aby pomóc ci żyć wdzięcznością, przejdziemy do ciebie przez wersety na Święto Dziękczynienia, które doprowadzą cię do podziękowania w „każdej okoliczności”.

Wersety biblijne Święta Dziękczynienia

Biblia to znacznie więcej niż przeciętna książka.

Jest „żyjący i aktywny” (Hebr. 4:12).Innymi słowy, Biblia jest nadprzyrodzoną książką.

Bóg pracuje przez słowa drukowanych stron waszej Biblii, aby ujawnić twój grzech, przyciągnąć cię do siebie i przynieść radość (Ps. 19: 8).

Czy walczysz z niewdzięcznością?

Czy chcesz zostać bardziej wdzięczną osobą?

Kiedy czytasz wersety biblijne o Święcie Dziękczynienia poniżej i medytujesz je, będziesz - czasem - przekształcić się w bardziej wdzięczną osobę.

Wybierz kilkaWersety biblijne Święta Dziękczynieniaponiżej, aby zapamiętać i medytować dzisiaj.

1 Kroniki 16: 34–35:

Och, podziękuj Panu, bo jest dobry;

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze!

Powiedz także:

„Ratuj nas, Boże naszego zbawienia,

i zbieraj i dostarczaj nas spośród narodów,

że możemy podziękować waszym świętym imię

i chwała w twojej pochwały ”.

1 Kroniki 29:13:

A teraz dziękujemy wam, naszemu Bogu i chwalę twoje wspaniałe imię.

Jonasza 2: 9:

Ale ja z głosem Święta Dziękczynienia

poświęci wam;

To, co przysiągłem, zapłacę.

Zbawienie należy do Pana!

Psalm 7:17:

Podziękuję Panu z powodu Jego sprawiedliwości i zaśpiewam pochwałę do imienia Pana, najwyższego.

Psalm 9: 1:

Podziękuję Panu z całego serca;Opowiem o wszystkich twoich wspaniałych czynach.

Psalm 26: 6–7:

Umyję ręce w niewinności i chodzę po ołtarzu, Panie, głosząc na głos na Święto Dziękczynienia i opowiadając wszystkie twoje cudowne czyny.

Psalm 28: 7:

Pan jest moją siłą i moją tarczą;

W Nim moje serce ufa i pomog mi;

Moje serce się porusza,

I dzięki mojej piosence dziękuję Mu.

Psalm 30: 4:

Śpiewaj chwaląc Pana, o was Jego święci,

i podziękowaj jego świętym imię.

Psalm 30:12:

Że moja chwała może zaśpiewać waszą pochwałę i nie milczeć.

O Panie, mój Boże, podziękuję wam na zawsze!

Psalm 50:14:

Ofiaruj Bogu ofiarę Święta Dziękczynienia,

I wykonaj swoje śluby do najwyższej jakości…

Psalm 69:30:

Będę chwalić imię Boga pieśnią;

Zwiększę go Święto Dziękczynienia.

Psalm 95: 2–3:

Weźmy w jego obecność w Święto Dziękczynienia;

Zróbmy mu radosny hałas z pieśniami pochwał!

Bo Pan jest wielkim Bogiem,

i wielki król ponad wszystkich bogów.

Psalm 100: 1–4:

Radosny hałas Panu, cała ziemia!

Służą Panu z radością!

(Video) Bible Verses On Thanksgiving | Scriptures On Thankfulness To God (Audio Bible)

Weź jego obecność z śpiewem!

Wiedz, że Pan, On jest Bogiem!

To on nas stworzył, a my jesteśmy jego;

Jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.

Wejdź do jego bram z Święto Dziękczynienia,

I jego sądy z pochwałą!

Podziękować mu;Błogosław jego imię!

Bo Pan jest dobry;

Jego niezłomna miłość trwa na zawsze,

i jego wierność wszystkim pokoleniom.

Psalm 105: 1–2:

Och, podziękuj Panu;Wzywaj jego imię;

Znane są jego czyny wśród ludzi!

Śpiewaj mu, śpiewaj mu chwali;

Opowiedz o wszystkich jego cudownych dziełach!

Psalm 107: 1, 8–9:

Och, podziękuj Panu, bo jest dobry,

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze!…

Niech podziękują Panu za Jego niezłomną miłość,

Za jego cudowne prace dla dzieci mężczyzny!

Bo satysfakcjonuje tęsknotę,

I głodna dusza, którą wypełnia dobre rzeczy.

Psalm 136: 1:

Podziękuj Panu, bo on jest dobry,

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze.

Psalm 136: 26:

Podziękować Bogu Nieba,

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze.

Psalm 147: 7:

Śpiewaj Panu z Święto Dziękczynienia;

Zrób melodię naszemu Bogu na lirze!

Izajasza 12: 1, 4–5:

Powiesz w tym dniu:

„Panie, Panie, podziękuję wam

bo choć byłeś na mnie zły,

Twój gniew odwrócił się,

że możesz mnie pocieszyć.… ”

I powiesz tego dnia:

„Dziękujemy Panu,

Wzywaj jego imię,

przekazać swoje czyny wśród ludzi,

ogłaszać, że jego imię jest wywyższone.

Śpiewaj chwalony Panu, bo zrobił to wspaniale;

Niech zostanie to znane na całej ziemi. ”

Amos 4: 5:

„Ofiaruj poświęcenie dziękczynienia tego, co jest zakwaterowane,

i głosić oferty wolnej woli, publikuj je;

bo tak lubisz robić, o ludzie Izraela! ”

deklaruje Pana Boga.

Daniel 2:23:

„Do ciebie, Boże, moich ojców,

Dziękuję i pochwały,

bo dałeś mi mądrość i moc,

i teraz wyraziłem mi o tym, o co prosiliśmy,

Bo dałeś nam do zrozumienia sprawę króla ”.

Jeremiasz 30:19:

Z nich przychodzą pieśni z okazji Święta Dziękczynienia,

i głosy tych, którzy świętują.

Będę je pomnożyć i nie będzie ich niewiele;

Zrobię je honorowo, a one nie będą małe.

Jeremiasz 33:11:

Głos Chmury i głos radości, głos oblubieńca i głos panny młodej, głosy tych, którzy śpiewają, ponieważ wnoszą oferty do domu Pana:

„” Podziękuj Panu gospodarzy,

(Video) Wdzięczność - Mirosław Kulec

bo Pan jest dobry,

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze! ”

Na początku przywrócę fortuny ziemi - mówi Pan.

Jan 6:11:

Następnie Jezus wziął bochenki, a kiedy podziękował, rozprowadzał je tym, którzy siedzieli.Tak więc ryby, tak bardzo, jak chcieli.

1 Koryntian 15:57:

Ale dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

2 Koryntian 2:14:

Ale dzięki Bogu, który w Chrystusie zawsze prowadzi nas w triumfalnej procesji, a poprzez nas rozpowszechnia zapach wiedzy o Niego wszędzie.

2 Koryntian 4:15:

Bo to wszystko jest dla was, aby wraz z łaską rozciąga się na coraz więcej ludzi, może to zwiększyć Święto Dziękczynienia, do chwały Bożej.

2 Koryntian 9:11:

Będziesz wzbogacony pod każdym względem, aby być hojnym pod każdym względem, co przez nas wytworzy dziękczynienie Bogu.Ponieważ posługa tej służby nie tylko zaspokaja potrzeby świętych, ale także przepełnia się w wielu Świętach Dziękczynienia Bogu.

Kolosan 3: 15–17:

I niech pokój Chrystusa rządzi w waszych sercach, do którego rzeczywiście zostaliście powołani w jednym ciele.I bądź wdzięczny.Niech słowo Chrystusa zamieszka w was bogato, nauczając i upominając się nawzajem w całej mądrości, śpiewając psalmami i hymnami i pieśniami duchowymi, z wdzięcznością w waszych sercach Bogu.I cokolwiek zrobisz, w słowie lub czycie, rób wszystko w imieniu Pana Jezusa, dzięki Bogu Ojcu przez Niego.

Objawienie 11:17:

„Dziękujemy wam, Panie Boże, Wszechmogący,

kto jest i kto był,

bo wziąłeś swoją wielką moc

i zaczął panować. ”

Wersety biblijne o Święto Dziękczynienia i wdzięczności

Wdzięczność jest często pomijaną cnotą, którą powinniśmy kultywować.

Jeśli Święto Dziękczynienia jest tym, jak reagujemy na dobroć Boga w naszym życiu, wdzięczność jest tym, co czujemy w głębi naszego serca.Jest to studnia, dzięki której możemy rysować autentyczne wyrażenia Święta Dziękczynienia.

Aby naprawdę stać się osobą wdzięczną, pozwól, aby te wersety dotyczące wdzięczności zagłębiają się głęboko w twoje serce.

Liczby 6: 24–26:

"Pan cię błogosławi i trzymaj;

Pan sprawi, że jego twarz świeci na ciebie i był dla ciebie łaskawy;

Pan podnosi na ciebie swoje oblicze i daje ci pokój ”.

Ruth 1: 8:

Ale Naomi powiedziała do swoich dwóch teściowych: „Idź, wróć każdego z was do domu jej matki.Niech Pan uprzejmie sobie z tobą poradzicie, ponieważ zajmowałeś się umarłymi i ze mną. ”

Ruth 2:12:

„Pan spłaca cię za to, co zrobiłeś, a Pana, Boga Izraela, otrzyma pełną nagrodę, pod którego skrzydła przyszedłeś schronić!”

2 Samuel 2: 6:

Teraz Pan niech okaże wam niezłomnej miłości i wierności.I zrobię ci dobrze, bo zrobiłeś to.

Kolosan 3:16:

Niech słowo Chrystusa zamieszka w was bogato, nauczając i upominając się nawzajem w całej mądrości, śpiewając psalmami i hymnami i pieśniami duchowymi, z wdzięcznością w waszych sercach Bogu.

1 Piotra 1: 6–7:

W tym radość, choć przez chwilę, jeśli to konieczne, zasmuciło Cię różne próby, aby przetestowana prawdziwość twojej wiary - więcej cenna niż złoto, które zginęło, choć jest testowane przez pożar - może się okazać, że wynik to wynik.na chwalenie, chwałę i honor w objawieniu Jezusa Chrystusa.

Wersety biblijne o pochwale i Święto Dziękczynienia

Czy wiesz, że istnieje niewielka różnica między pochwałą a Święto Dziękczynienia?

W wersetach biblijnych o uwielbieniu i Święcie Dziękczynienia widzimy, że dawanie Święta Dziękczynienia polega na tym, że dziękuje Bogu za to, co dla ciebie zrobił, podczas gdy uwielbienie koncentruje się bardziej na wychwalaniu Boga za to, kim jest.

Czy złapałeś różnicę?

Przeczytaj to jeszcze raz.

Dzięki Bogu za to, co zrobił, użyj tych wersetów poniżej, aby pomóc ci chwalić go za to, kim jest.

2 Kroniki 5:13:

I obowiązkiem trąbek i śpiewaków było wysłuchanie zgodnie z chwale i dziękczynieniem Panu), a kiedy piosenka została podniesiona, z trąbkami, talerzami i innymi instrumentami muzycznymi, chwalą Pana,

„Bo jest dobry,

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze ”

Dom, dom Pana, był wypełniony chmurą.

Nehemiasz 12:46:

Dawno temu w czasach Dawida i Asapha byli reżyserzy piosenkarzy, a Bogu były pieśni uwielbienia i dziękczynienia.I cały Izrael w czasach Zerubbabel, a w czasach Nehemiasza dali codzienne porcje dla śpiewaków i strażników;i wyróżniali to, co było dla Lewitów;a Lewici wyróżniały to, co było dla synów Aarona.

Psalm 28: 7:

Pan jest moją siłą i moją tarczą;

W Nim moje serce ufa i pomog mi;

Moje serce się porusza,

I dzięki mojej piosence dziękuję Mu.

Psalm 30: 4, 12:

Śpiewaj chwaląc Pana, o was Jego święci,

i podziękowaj jego świętym imię…

Że moja chwała może zaśpiewać waszą pochwałę i nie milczeć.

O Panie, mój Boże, podziękuję wam na zawsze!

Psalm 100: 4:

Wejdź do jego bram z Święto Dziękczynienia,

I jego sądy z pochwałą!

Podziękować mu;Błogosław jego imię!

Psalm 107: 21–22:

Niech podziękują Panu za Jego niezłomną miłość,

Za jego cudowne prace dla dzieci mężczyzny!

I pozwól im ofiarować Święto Dziękczynienia,

i opowiedz o swoich czynach w piosenkach Joy!

Wersety biblijne o Święto Dziękczynienia w modlitwie

Nauka modlitwy nie jest czymś, co musisz samodzielnie wymyślić.Bóg przedstawia w Biblii wiele szczegółów na temat modlitwy i kultywowania życia modlitewnego.

Użyj poniższych wersetów jako przewodnika w swoich modlitwie i dziękczynienia Bogu.

Psalm 34: 1–4:

Przez cały czas pobłogosławię Pana;

Jego pochwała nieustannie będzie w moich ustach.

(Video) Urlop i Niedziela, Biblijne czy świeckie - Tomasz Chyłka - 07.05.2023 - KECh Ruptawa

Moja dusza chwali się w Panu;

Niech pokorni usłyszeć i ciesz się.

Och, powiększ Pana ze mną,

I pozwól nam wywyższyć jego imię!

Szukałem Pana, a on mi odpowiedział

i wydałem mnie ze wszystkich moich obaw.

Psalm 103: 1–5:

Pobłogosław Panu, o mojej duszy,

I wszystko, co jest we mnie

Błogosław Jego święte imię!

Pobłogosław Panu, o mojej duszy,

I nie zapomnij o wszystkich jego korzyściach,

kto wybacza całą twoją niegodziwość,

który leczy wszystkie twoje choroby,

który odkupia twoje życie z dołu,

Kto koronuje ci niezłomną miłością i miłosierdzie,

który satysfakcjonuje cię dobrem

Aby twoja młodzież była odnawiana jak Orła.

Psalm 141: 2:

Niech moja modlitwa zostanie uznana za kadzidła przed tobą,

I podnoszenie moich rąk jako wieczornej ofiary!

Kolosan 1: 3:

Zawsze dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy modlimy się za was…

Kolosan 4: 2:

Kontynuuj niezłomnie w modlitwie, czujnym w Święto Dziękczynienia.

Efezjan 1:16:

Nie przestań podziękować za ciebie, pamiętając was w moich modlitwach.

Efezjan 5: 19–20:

Zwracając się do siebie w Psalmach i Hymnach i Piosenkach duchowych, śpiewając i tworząc melodię Panu Sercem, dziękując zawsze i za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Filipian 1: 3:

Dziękuję mojemu Bogu w całej mojej pamięci o was, zawsze w każdej mojej modlitwie za was wszystkich modlitwą z radością.

Filipian 4: 6–7:

Nie obawaj się niczym, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie Święto Dziękczynienia niech wasze prośby zostaną przekazane Bogu.A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec waszego serca i umysłów w Chrystusie Jezusie.

1 Tesaloniczan 1: 2:

Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, ciągle wspominając was w naszych modlitwach.

1 Tesaloniczan 5: 16–18:

Radujcie się zawsze, módlcie się, nie zaprzestając, dziękuj we wszystkich okolicznościach;bo to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie dla was.

Hebrajczyków 13:15:

Dzięki Nim zatem nieustannie ofiarujmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc ust, który uznaje Jego imię.

Wersety biblijne o Święto Dziękczynienia dla przyjaciół i społeczności chrześcijańskiej

Bóg nie oczekuje, że będziesz żył sam.

Zostałeś stworzony, aby być w związku z nim i innymi ludźmi - rodziną, przyjaciółmi i waszym kościołem.Potrzebujesz bliskich przyjaciół, którzy będą cię wspierać, zachęcić i pomogli ci żyć dla Chrystusa.

Oczywiście będą czasy, w których czujesz się sprzeczny z ludźmi w twoim życiu.Za każdym razem, gdy dodasz jednego grzesznika z innym grzesznikiem, będziesz miał problem od czasu do czasu.Kiedy (nie, jeśli) tak się stanie, konieczne jest, aby nadal podziękować swoim przyjaciołom i społeczności chrześcijańskiej.

Oto kilka wersetów biblijnych i przykładów wyrażania Święta Dziękczynienia dla znajomych i społeczności chrześcijańskiej.

Dzieje 28: 15–16:

A tam bracia, kiedy o nas usłyszeli, szali aż do forum Appius i trzech tawern na spotkanie z nami.Widząc ich, Paweł podziękował Bogu i odwaga.A kiedy przybyliśmy do Rzymu, Paweł mógł zostać sam, wraz z żołnierzem, który go pilnował.

Rzymian 1: 7–8:

Dla wszystkich w Rzymie, którzy są kochani przez Boga i wzywani do świętych:

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Po pierwsze, dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ wasza wiara jest głoszona na całym świecie.

1 Koryntian 1: 4:

Dziękuję mojemu Bogu zawsze za was z powodu łaski Boga, która została wam dana w Chrystusie Jezusie, że pod każdym względem wzbogacono w Niego w całej mowie i wszelkiej wiedzy - nawet jako świadectwo o Chrystusie zostało potwierdzone wśród was -Aby nie brakowało ci żadnego daru, gdy czekasz na ujawnienie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który podtrzyma cię do końca, bez winy w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kolosan 3:15:

I niech pokój Chrystusa rządzi w waszych sercach, do którego rzeczywiście zostaliście powołani w jednym ciele.I bądź wdzięczny.

Efezjan 1: 15–16:

Z tego powodu, ponieważ słyszałem o waszej wiary w Pana Jezusa i waszej miłości wobec wszystkich świętych, nie przestań podziękować za was, pamiętając was w moich modlitwach.

Filipian 1: 3–5:

Dziękuję mojemu Bogu w całej mojej pamięci o was, zawsze w każdej mojej modlitwie za was wszystkich z radością, z powodu waszego partnerstwa w Ewangelii od pierwszego dnia do tej pory.

Philemon 4:

Dziękuję mojemu Bogu, kiedy pamiętam cię w moich modlitwach.

1 Tesaloniczan 1: 2:

Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, ciągle wspominając was w naszych modlitwach.

2 Tymoteusza 1: 3–4:

Dziękuję Bogu, którego służę, podobnie jak moi przodkowie, z wyraźnym sumieniem, jak pamiętam was ciągle w moich modlitwach w nocy.Kiedy pamiętam twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, że mogę być pełen radości.

Wersety biblijne o Święcie Dziękczynienia w trudnych czasach

Dziękujemy w trudnych czasach, w których guma spotyka się z drogi dla wielu chrześcijan.

Przyznajmy: łatwo być wdzięcznym, gdy wszystko idzie dobrze.Jednak gdy coś pójdzie nie tak, gdy jesteś źle traktowany lub gdy zdiagnozowano chorobę, podziękowania w trudnych czasach nie jest naturalne - sam wygodnie.

Oto oferta o trudnych czasach: mają na celu powiększenie naszej wiary;nie zmniejsz naszej wiary.

Będą chwile, w których poczujesz, że twoja wiara nie istnieje lub że Bóg postanowił zostawić cię wiszącym, gdy cierpisz.Ale wcale tak nie jest.

W trudnych czasach wiemy z wersetów biblijnych o Święcie Dziękczynienia, że Bóg cię nie opuści ani nie opuści (Pwt. 31: 6) i wykorzystuje ciężkie czasy w twoim życiu, aby uczynić cię bardziej podobnym do Jezusa.

Wybór wersetu biblijnego, podobnie jak wymienione poniżej, w trudnych czasach może zapewnić potrzebną potrzebę.

Powtórzonego Prawa 31: 6:

Być silny i odważny.Nie bój się ani nie bój się, bo to Pan, twój Bóg, idzie z tobą.On cię nie opuści ani nie porzuci.

Psalm 28: 1:

Do ciebie, Panie, wzywam;

moja skała, nie bądź dla mnie głuchy,

Aby mi nie milczy, jeśli milczysz,

(Video) Problemem człowieka jest to, że Bóg jest dobry - Paul Washer. Lektor PL

Staję się jak ci, którzy schodzą do dołu.

Usłyszeć głos moich próśb o litość,

Kiedy płacę do ciebie o pomoc,

Kiedy podnoszę ręce

w kierunku twojego najświętszego sanktuarium.

Nie ciągnij mnie z niegodziwymi,

z robotnikami zła,

którzy mówią pokoju z sąsiadami

podczas gdy zło jest w ich sercach.

Daj im zgodnie z ich pracą

i zgodnie ze złem ich czynów;

Daj im zgodnie z pracą ich rąk;

renderować im należną nagrodę.

Ponieważ nie uważają dzieł Pana

lub praca jego rąk,

Zerwa je i nie zbuduje już więcej.

Błogosławiony Bądź Pan!

Bo słyszał głos moich próśb o litość.

Pan jest moją siłą i moją tarczą;

W Nim moje serce ufa i pomog mi;

Moje serce się porusza,

I dzięki mojej piosence dziękuję Mu.

Pan jest siłą swego ludu;

Jest oszczędnym schronieniem jego namaszczonego.

Och, uratuj swoich ludzi i pobłogosław swoje dziedzictwo!

Bądź ich pasterzem i noś je na zawsze.

Psalm 106: 1:

Chwalmy Pana!

Och, podziękuj Panu, bo jest dobry,

bo jego niezłomna miłość trwa na zawsze!

Psalm 116: 17:

Oferuję wam poświęcenie Święta Dziękczynienia

i wzywaj imię Pana.

Przysłów 3: 5–6:

Zaufaj Panu całym sercem,

i nie opieraj się na własnym zrozumieniu.

Na wszystkie swoje sposoby, uznając go,

I będzie proste twoje ścieżki.

Praca 1:21:

I powiedział: „Nagi przybyłem z łona mojej matki i nagi, wrócę.Pan dał, a Pan zabrał;Błogosławiony imieniem Pana. ”

Jeremiasz 32:37:

Oto zgromadzę je ze wszystkich krajów, do których jeździłem ich gniewem i gniewem i w wielkim oburzeniu.Przyprowadzę je z powrotem w to miejsce i sprawię, że zamieszkają w bezpieczeństwie.

Izajasz 41:10:

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą;

Nie bądź przerażony, bo jestem waszym Bogiem;

Wzmocnię cię, pomogę ci,

Będę cię podtrzymywać moją prawą prawą ręką.

Mateusz 6:25:

„Dlatego mówię wam, nie martw się o swoje życie, co zjesz lub co będziesz wypić, ani o swoje ciało, co będziesz się założyć.Czy życie nie jest więcej niż jedzenie, a ciało więcej niż ubranie? ”

Jan 14:26:

Ale pomocnik, Duch Święty, którego Ojciec wysyła w moim imieniu, nauczy was wszystkich rzeczy i przyniesie ci wspomnienie wszystkiego, co ci powiedziałem.Pokój, który wychodzę z tobą;mój pokój, który wam daję.Nie tak, jak daje ci świat, daję ci.Niech wasze serca nie będą się zmartwione, nie pozwól im się bać.

2 Koryntian 4:17:

Dla tej lekkiej chwilowej cierpienia przygotowuje się do nas wiecznej wagi chwały poza wszelkimi porównanie, ponieważ nie patrzymy na rzeczy, które są widoczne, ale na rzeczy, które są niewidoczne.Ponieważ rzeczy, które są widoczne, są przejściowe, ale rzeczy, które są niewidoczne, są wieczne.

2 Koryntian 12: 8:

Trzy razy błagałem o Pana o tym, że powinno mnie to opuścić.Ale powiedział mi: „Moja łaska jest dla ciebie wystarczająca, ponieważ moja moc jest doskonała w słabości”.Dlatego chętnie pochwalę się moimi słabościami, aby moc Chrystusa mogła spoczywać na mnie.

Rzymian 8:28:

I wiemy, że dla tych, którzy kochają Boga, wszystkie rzeczy działają razem na dobre, dla tych, którzy są powołani zgodnie z Jego celem.

Rzymian 12:12:

Radujcie się w nadziei, bądź cierpliwy w ucisku, bądź stałym w modlitwie.

Efezjan 5:20:

Dziękkiwanie zawsze i za wszystko Bogu Ojciec w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa…

Kolosan 2: 6–7:

Dlatego, gdy przyjąłeś Chrystusa Jezusa, Pana, więc idź w Nim, zakorzeniono i zbudował się w Niego i ustanowiony w wierze, tak jak cię nauczono, obfitując w Święto Dziękczynienia.

1 Tesaloniczan 5:16:

Radujcie się zawsze, módlcie się, nie zaprzestając, dziękuj we wszystkich okolicznościach;bo to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie dla was.

1 Tymoteusza 4: 4:

Albowiem wszystko stworzone przez Boga jest dobre i nic nie należy odrzucić, jeśli zostanie przyjęte z okazji Święta Dziękczynienia, ponieważ jest święte przez Słowo Boże i modlitwę.

1 Piotra 1: 6:

W tym radość, choć przez chwilę, jeśli to konieczne, zasmuciło Cię różne próby, aby przetestowana prawdziwość twojej wiary - więcej cenna niż złoto, które zginęło, choć jest testowane przez pożar - może się okazać, że wynik to wynik.na chwalenie, chwałę i honor w objawieniu Jezusa Chrystusa.

1 Piotra 4: 12–13:

Ukochany, nie zdziw się na ognistym procesie, jeśli chodzi o cię, aby cię przetestować, jakby coś dziwnego się z tobą stało.Ale radujcie się, o ile dzielisz cierpienia Chrystusa, że możesz również radować się i cieszyć się, gdy jego chwała zostanie ujawniona.

(Video) Nabożeństwo Adwentystów - Podkowa Leśna (230624-#739)

1 Piotr 5: 7:

Rzucając na niego wszystkie swoje lęki, ponieważ dba o ciebie.

Sprawdź te dodatkowe posty wersetu biblijnego

Aby uzyskać dodatkowe zachęcające wersety biblijne i posty biblijne, sprawdź te zasoby:

 1. 100 wersetów biblijnych o modlitwie i modlitwie
 2. 36 wersetów biblijnych o tatusiach na Dzień Ojca
 3. Kocham cię na zawsze, mamo |Wersety biblijne o matkach i Dzień Matki
 4. Ponad 100 wersetów biblijnych w Święto Dziękczynienia, które sprawi, że będziesz wdzięczny
 5. 19 krytyczne wersety biblijne na chciwości: wyjaśnione, zastosowane i ilustrowane
 6. Wersety biblijne o matkach na Dzień Matki
 7. Wersety biblijne dotyczące długu w celu proaktywnego rozwoju
 8. Ponad 100 wersetów biblijnych w Święto Dziękczynienia, które sprawi, że będziesz wdzięczny
 9. Zbuduj swój biznes na wiary: 55 wersetów biblijnych o biznesie
 10. Biblijny przewodnik decyzyjny: 100 wersetów biblijnych o dokonywaniu wyborów
 11. Ponad 30 wersetów biblijnych na temat oszczędzania pieniędzy i inwestowania
 12. 67 Inspirujące wersety biblijne o miłości i małżeństwie
 13. Dziesięcinę w Biblii: ponad 100 pism świętych o dawaniu i hojności
 14. Zbuduj swój biznes na wiary: 55 wersetów biblijnych o biznesie
 15. Tematy badań biblijnych dla małych grup +wskazówki dotyczące organizacji małej grupy kościoła
 16. Nowy Testament Książki Biblii: co musisz wiedzieć
 17. „Unforgivable Gin”: ostateczny przewodnik
 18. 26 wersetów biblijnych o technologii

Videos

1. Gdzie jest twój umysł 1/4 - Zac Poonen
(uczeńJezusa)
2. Prawda o proroctwie 2/3 - Zac Poonen
(uczeńJezusa)
3. Nabożeństwo Adwentystów - Podkowa Leśna (230610-#737)
(nadzieja TV)
4. Uwolnienie od światowej postawy 2/4 - Zac Poonen
(uczeńJezusa)
5. 2023.06.11 Mirosław Kulec | Spotkanie z Jezusem
(KZ | "Nowe Życie")
6. The Shmitas (sabbath years)
(Ministry Revealed)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 19/07/2023

Views: 5930

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.